آسمان شب دردنیای مجازی
 • You Avatar

 • به بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان خوش آمدید

  در تاریخ 22 مارس, 2019

  The biggest network on blogging in the world

  پایگاه جامع آشنائی باقران کریم علوم اسلامی واینترنت

  پروژه نماد سازی از حضرت صاحب ویاران ایشان در دنیای مجازی

  سایت کتاب هدایت درمرکز دایره و313وبلاگ درپیرامون آن بعنوان نمادی ازآن حضرت و  یاران  ایشان در حکومت جهانی

  http://behabadi.ir

  http://behabady.ir

  محمد علی به ابادی

  نوشته شده در دسته ی دسته‌بندی نشده توسط و دارای هیچ نظری →

  بزرگترین شبکه وبلاگنویسی

  در تاریخ 18 جولای, 2013

  ازمیان 120 میلیون وبلاگ در 200 کهکشان بیش از1000 وبلاگ متعلق به این شبکه است که 90 درصد آن درکهکشان ایران وبقیه متعلق به سایر کهکشانهاست این 90 درصد ازمیان همه منظومه های کهکشان ایرانی است یعنی درتمامی سرویسهای وبلاگدهی ایرانی دارای حداقل یک وبلاگ است وبقیه مربوط به ده کشور دیگر است وشاید بامید خدا روزی برسد که در این شبکه از همه سرویسهای وبلاگدهی جهان حداقل یک وبلاگ دران موجود باشد درزیر برخی ازوبلاگهای شبکه را که دارای شماره اند معرفی میکند

  پایگاه جامع آشنائی باقران کریم علوم اسلامی واینترنت (1)

  کتاب آخر (وبلاگ شماره313)

  فرزند مجازی1001

  بپایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است

  نوشته شده در دسته ی دسته‌بندی نشده توسط و دارای هیچ نظری →

  پدیده ای نو دردنیای مجازی

  در تاریخ 18 جولای, 2013
  بنام خدا

  درآسمان شب ما هرسیاره ومنظومه وکهکشان راه خودرا میرود وکارخودرا میکند وجز یک هماهنگی موجود درکائناتاینها با یکدیگر مرتبط نیستند اما ممکن است دانشمندان علم نجوم میان چند سیاره از چند منظومه وکهکشان خود هیات جدیدی را پدید آورند که این امر جعلی است وواقعیت ندارد مشابه همین پدیدهتوسط اینجانب دردنیای مجازیپدیده ای نوین ایجادشده است که عنوان آن

  بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان است

  نوشته شده در دسته ی دسته‌بندی نشده توسط و دارای هیچ نظری →

  هروبلاگ یک ستاره

  در تاریخ 18 جولای, 2013

  بنام خدا

  در آسمان شب دنیای مجازی بیش از120 میلیون ستاره میدرخشد که همان وبلاگها هستند مجموعه این ستارگان در 200 کهکشان پراکنده اند کهکشانها هریک درفضای مجازی هرکشوری(200 کشور)از مجموعه منظومه های موجود درآن کشور است که همان سرویسهای وبلاگدهی اند هم اینک کهکشان ایرانی با حدود 300 منظومه متشکل از10 میلیون وبلاگ درکار است واز این 300 منظومهده مورد آن فعالترینند وازمیان آن ده مورد سایتهای بلاگفا وپرشین بلاگ با داشتن بیش از2میلیون وبلاگ همچون منظومه شمسی درکهکشان راه شیری دردنیای مجازی سرزمینمان سرآمدند

  اما پدیده ای در دنیای مجازی شکل گرفته است که شاید مشابه ان در آسمان شب حقیقی یافت نشود واین با کاوشگران است که آنرا بیابندآن پدیده جدید در کشورمان شکل گرفته است که درپستی دیگر به آن خواهم پرداخت

  نوشته شده در دسته ی دسته‌بندی نشده توسط و دارای هیچ نظری →

  آسمان شب دردنیای مجازی

  در تاریخ 18 جولای, 2013

  بنام خدا

  همانگونه که دراسمان شب دردنیای حقیقی ستارگان میدرخشند برخی ثابتند وبعضی بدور آنان میچرخند(سیارات) در آسمان شب دنیای مجازی نیز همینگونه است درآنجانیز ستارگانی میدرخشند برخی ثابتند وبعضی درحال گردشانها که ثابتند سایت وانهائی که در چرخشند وبلاگها هستند سایتها ووبلاگها موجودات آسمان شب دردنیای مجازیند برخی از سایتها همانند منظومهاند یعنی یک سایت وبلاگدهی با وبلاگهای خود همانند یک منظومه عمل میکند وتاکنون بیش از 300 منظومه در دنیای مجازی کشورمان بوجود امده است وهمانگونه که با ازمیان رفتن یک خورشید کل منظومه نابود میشود در دنیای مجازی نیز با بسته شدن یک سرویس وبلاگدهی تمامی وبلاگهای ان از میان میرود مجموعه منظومه های موجود در دنیای مجازی در یک کشور کهکشانمجازی را تشکیل میدهد وشاید تا کنون حدود 200 کهکشان در دنیای مجازی بوجود آمده است کهکشان مجازی ایران بیش از 10 میلیون سیاره دارد

  نوشته شده در دسته ی دسته‌بندی نشده توسط و دارای هیچ نظری →

  سرآغاز

  در تاریخ 16 جولای, 2013

  وبلاگ:سیاره(ستاره)

  سایت وبلاگدهنده :ستاره ثابت

  سایت وبلاگدهنده ومجموعه وبلاگهایش: منظومه شمسی

  مجموعه سایتهای وبلاگ دهنده درکشورومجموعه وبلاگهای انها:کهکشان آن سرزمین

  مجموعه کهکشانها:هستی مجازی

  نوشته شده در دسته ی دسته‌بندی نشده توسط و دارای هیچ نظری →