هر وبلاگ يك ستاره | 2013 | جولای
آسمان شب دردنیای مجازی
 • You Avatar

 • آرشیو برای تیر, ۱۳۹۲

  بزرگترین شبکه وبلاگنویسی

  در تاریخ ۲۷ تیر, ۱۳۹۲

  ازمیان ۱۲۰ میلیون وبلاگ در ۲۰۰ کهکشان بیش از۱۰۰۰ وبلاگ متعلق به این شبکه است که ۹۰ درصد آن درکهکشان ایران وبقیه متعلق به سایر کهکشانهاست این ۹۰ درصد ازمیان همه منظومه های کهکشان ایرانی است یعنی درتمامی سرویسهای وبلاگدهی ایرانی دارای حداقل یک وبلاگ است وبقیه مربوط به ده کشور دیگر است وشاید بامید خدا روزی برسد که در این شبکه از همه سرویسهای وبلاگدهی جهان حداقل یک وبلاگ دران موجود باشد درزیر برخی ازوبلاگهای شبکه را که دارای شماره اند معرفی میکند

  پایگاه جامع آشنائی باقران کریم علوم اسلامی واینترنت (۱)

  کتاب آخر (وبلاگ شماره۳۱۳)

  فرزند مجازی۱۰۰۱

  بپایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است

  نوشته شده در دسته ی دسته‌بندی نشده توسط و دارای صفر نظر →

  پدیده ای نو دردنیای مجازی

  در تاریخ ۲۷ تیر, ۱۳۹۲
  بنام خدا

  درآسمان شب ما هرسیاره ومنظومه وکهکشان راه خودرا میرود وکارخودرا میکند وجز یک هماهنگی موجود درکائناتاینها با یکدیگر مرتبط نیستند اما ممکن است دانشمندان علم نجوم میان چند سیاره از چند منظومه وکهکشان خود هیات جدیدی را پدید آورند که این امر جعلی است وواقعیت ندارد مشابه همین پدیدهتوسط اینجانب دردنیای مجازیپدیده ای نوین ایجادشده است که عنوان آن

  بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان است

  نوشته شده در دسته ی دسته‌بندی نشده توسط و دارای صفر نظر →

  هروبلاگ یک ستاره

  در تاریخ ۲۷ تیر, ۱۳۹۲

  بنام خدا

  در آسمان شب دنیای مجازی بیش از۱۲۰ میلیون ستاره میدرخشد که همان وبلاگها هستند مجموعه این ستارگان در ۲۰۰ کهکشان پراکنده اند کهکشانها هریک درفضای مجازی هرکشوری(۲۰۰ کشور)از مجموعه منظومه های موجود درآن کشور است که همان سرویسهای وبلاگدهی اند هم اینک کهکشان ایرانی با حدود ۳۰۰ منظومه متشکل از۱۰ میلیون وبلاگ درکار است واز این ۳۰۰ منظومهده مورد آن فعالترینند وازمیان آن ده مورد سایتهای بلاگفا وپرشین بلاگ با داشتن بیش از۲میلیون وبلاگ همچون منظومه شمسی درکهکشان راه شیری دردنیای مجازی سرزمینمان سرآمدند

  اما پدیده ای در دنیای مجازی شکل گرفته است که شاید مشابه ان در آسمان شب حقیقی یافت نشود واین با کاوشگران است که آنرا بیابندآن پدیده جدید در کشورمان شکل گرفته است که درپستی دیگر به آن خواهم پرداخت

  نوشته شده در دسته ی دسته‌بندی نشده توسط و دارای صفر نظر →

  آسمان شب دردنیای مجازی

  در تاریخ ۲۷ تیر, ۱۳۹۲

  بنام خدا

  همانگونه که دراسمان شب دردنیای حقیقی ستارگان میدرخشند برخی ثابتند وبعضی بدور آنان میچرخند(سیارات) در آسمان شب دنیای مجازی نیز همینگونه است درآنجانیز ستارگانی میدرخشند برخی ثابتند وبعضی درحال گردشانها که ثابتند سایت وانهائی که در چرخشند وبلاگها هستند سایتها ووبلاگها موجودات آسمان شب دردنیای مجازیند برخی از سایتها همانند منظومهاند یعنی یک سایت وبلاگدهی با وبلاگهای خود همانند یک منظومه عمل میکند وتاکنون بیش از ۳۰۰ منظومه در دنیای مجازی کشورمان بوجود امده است وهمانگونه که با ازمیان رفتن یک خورشید کل منظومه نابود میشود در دنیای مجازی نیز با بسته شدن یک سرویس وبلاگدهی تمامی وبلاگهای ان از میان میرود مجموعه منظومه های موجود در دنیای مجازی در یک کشور کهکشانمجازی را تشکیل میدهد وشاید تا کنون حدود ۲۰۰ کهکشان در دنیای مجازی بوجود آمده است کهکشان مجازی ایران بیش از ۱۰ میلیون سیاره دارد

  نوشته شده در دسته ی دسته‌بندی نشده توسط و دارای صفر نظر →

  سرآغاز

  در تاریخ ۲۵ تیر, ۱۳۹۲

  وبلاگ:سیاره(ستاره)

  سایت وبلاگدهنده :ستاره ثابت

  سایت وبلاگدهنده ومجموعه وبلاگهایش: منظومه شمسی

  مجموعه سایتهای وبلاگ دهنده درکشورومجموعه وبلاگهای انها:کهکشان آن سرزمین

  مجموعه کهکشانها:هستی مجازی

  نوشته شده در دسته ی دسته‌بندی نشده توسط و دارای صفر نظر →